Spirituele begeleiding naar “Wakker worden” naar VERLICHTING 

DE WEG NAAR “WAKKER ZIJN”

Wil ook jij wakker worden, “Verlicht” zijn,
minder “zwaar” door het leven gaan ?

Ik nodig jullie uit om het aller-fijnste in het leven te “beleven”,
DAT waarvoor wij hier zijn  op aarde,

DE “VERLICHTING” 

Dit geef ik door binnen een hoog Energetische,
natuurlijke, en heel gewone levenswijze.

Wij hoeven niet te “lijden” om het “Jezus of Boeddha bewustzijn”
te beleven,  om WAKKER te zijn,
DAT waarvoor Jezus, hier op aarde, kwam !

Jezus kwam om ons “WAKKER” te schudden !
Bijna niemand heeft dit begrepen.

De boodschap van Jezus was niet “jij moet lijden !”

Neen, zijn ultieme boodschap aan het kruis,
terwijl men hem de speer in het hart boorde, was:

“Vergeef het hen, zij weten niet wat zij doen.”
M.a.w., zij leven TOTAAL ONBEWUST !

Het is niet omdat wij jaren oefenen, trainen, studeren en
ellenlange, talloze, eindeloze litanieën, geschriften,
overtuigingen uit het hoofd studeren en kennen, gezangen en rituelen en dit dagelijks herhalen dat dit ons zal “Wakker” maken.
Ons lichter zal maken of  dat wij “Licht” kunnen worden.

Of door leiders te volgen, soms overdreven gevoelsmatigheden in groepen, mensen die verdwalen in inbeeldingen, verbeeldingen, afbeeldingen, afgoden, hallucinaties,
door beelden te scheppen in hun “denken”.
Of het aanbidden van engelen, elfen, sterren, planeten, wezens, mensen, instellingen, enz…
en nog steeds niet wakker zij, “verlicht” zijn.

Tenslotte staren naar een deur die dicht blijft…..
en dit staren naar … maakt blind en doof.

Deze korte weg naar Verlichting
is een Concrete en Objectieve weg naar….
DIT via de enige echte
Universenergie TM – Transcendente Meditatie
DE overgang naar.

 Daar ik door de poort ben gegaan
heb ik automatisch en natuurlijk
het “geschenk” om anderen door de poort te leiden….

De weg is zo simpel dat het ongeloofwaardig is voor deze die twijfelen, de ongeloofwaardige, de onwetende(=onverschillige), de onbewuste, waardoor deze “HET” complex “wil” maken
terwijl “HET” bijzonder simpel en gewoon is.

Men kan “HET” enkel ervaren, beleven, niet “weten”.

Niet doorheen drugs, of misschien wel maar deze weg is gevaarlijk !


Vooral ook niet doorheen DMT of hypnose
of andere manipulaties binnen het Brein.

AL deze handelingen doen mensen zweven,
uit hun lichaam treden, waardoor hallucinaties, inbeeldingen, verbeeldingen ontstaan van o.a. wezens, ingebeelde engelen, of bewegende spoken, duivels en demonen enz..
Dit ALLEMAAL zijn inbeeldingen die in “essentie” niet bestaan!
En de mens totaal misleiden waaruit Psychose ontstaat,
vele moorden, uitsluitingen, en oorlogen over ons Paradijs.

Enkel  zij die “Wakker”, die VERLICHT zijn kunnen een weg naar VERLICHTING wijzen, kunnen dit doorgeven.

Jij kunt de hele wereld helpen om “wakker” te worden,
maar eerst dien je ZELF “VERLICHT” te zijn.

Elke vorm van spirituele scholing door mensen
die niet “VERLICHT” zijn werkt misleidend.

Wij komen voortdurend terug op aarde tot wij “wakker zijn”.

Onze begeleiding naar “VERLICHTING” is zonder manipulatie,
zonder bindingen binnen een groep, sekte, Godsdienst of wat anders, zonder  beoordelingen of  veroordelingen, zonder wetten,
plichten of verplichtingen, zonder dwangmatigheden,
zonder illusies, inbeeldingen, verbeeldingen,
hallucinaties te weeg te brengen of voor te schotelen.

Hoe meer jij VRIJ bent, hoe beter voor jou persoonlijk
“VERLICHTING”,
in verbinding met Alles en Iedereen rondom jou.

KOM en volg onze Universenergie TM
DE enige ECHTE !

TRANSCENDENTE MEDITATIE

DE OVERGANG NAAR…

Daar ik door de poort ben gegaan
heb ik automatisch en natuurlijk
het “geschenk” om anderen door de poort te leiden….
Ik OPEN de poort u kunt gewoon “binnen treden” .

Voor alle info :-  plasmanh@gmail.com

OPEN DIT BOEK :